Godne pożegnanie


Śmierć ukochanego zwierzaka to trudny moment,
Zgodnie z obowiązującym prawem zakazane jest zakopywanie zwłok zwierzą poza cmentarzami dla nich przeznaczonymi.
Zwłoki zwierząt należy przekazać od zakładu utylizacji, krematorium dla zwierząt bądź pochować w miejscu do tego przeznaczonym.